Børn og unge

Børn og unge kan have stort udbytte af at arbejde med hypnose (se disclaimer). Vi anser tilliden mellem barnet/den unge og terapeuten som fundamentet for forandringsmulighederne, og vi har bred erfaring med forløb inden for temaer som usikkerhed, generthed, angst for at sove ude og andre frygtområder.

Vi anbefaler en forsamtale med en eller begge forældrene til barnet, da følelses- og adfærdsmæssige problematikker hos børn og unge som oftest har tilknytning til de nære relationer og det omgivende miljø. Jeres oplysninger og deltagelse er derfor væsentlige for behandlingsforløbet. Samtalen kan foregå pr. telefon eller ved fremmøde.

Vi arbejder inden for en ramme på minimum et kort forløb på tre gange, hvorefter vi evaluerer effekten og vurderer, hvad barnet har brug for fremover. Denne ramme er ud fra betragtningen, at ligesom det er tilfældet for voksne, skal børn have tid til at etablere tillid, være modtagelige og omsætte behandlingseffekten.

Under behandlingsforløbet har barnet såvel frirum som fokus, et frirum til at være uafhængig af sine valgte rammer til at udtrykke sig, og med det fokus, som ligger i behandlingens ramme. Vi arbejder med redskaber som hypnose, coaching, tegning og historiefortælling, som vi anser som fremmende for processens resultat.

Jeg har bred erfaring med coaching af børn og unge. Coachingens omdrejningspunkt kan være generthed, angst, utryghed eller en følelse af utilstrækkelighed. 

Mange børn oplever overgangen fra barn til voksen (fra omkring de 11 år og frem) vanskelig, da de befinder sig i en rivende udvikling og kan støde på problemer i deres personlige relationer eller i det omgivende miljø, lige fra familien til vennerne og til sporten og fritiden.

I coachingen finder barnet et rum, hvor det kan udtale og udtrykke sig frit, og her finder vi sammen ud af, hvad der er svært, og hvordan vi afhjælper barriererne og arbejder os frem til det mål, som barnet ønsker og er motiveret for.

Blandt de unge er eksamensangst et centralt tema, som indgår som spidskompetence i min coaching. I et præstationsorienteret samfund oplever mange unge stor frygt ved at være i centrum for andres bedømmelse og vurdering og har svært ved at bevare roen og fokus på målet. Sammen afdækker vi de overbevisninger og tanker, der ligger til grund for denne frygt, så vi kan finde frem til, hvad der er realitet, og hvad der er forestillinger. 

Såvel børn som unge er gennemgående meget motiverede for at hjælpe sig selv og kompetente til at tilegne sig tankemønstre og teknikker, der fremmer deres vej mod målet.   

Mine spidskompetencer inden for lifecoaching er flg.:

Scroll to Top

Send en forespørgsel

Udfyld formularen nedenfor, og så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Disclaimer

Hypnose er en suggestiv behandlingsform, som virker ved, at klienten gennem positiv forstærkning stilles en række hensigtsmæssige alternative forslag til, hvordan han eller hun kan opleve f.eks. det aktuelle øjeblik, en problemfyldt situation eller fremtiden.

Som det er tilfældet for alle former for samtaleterapi, er der ingen magiske trylleformularer i hypnose og hypnoterapi, som i sig selv kan udvirke forandringer.

Ingen udsagn på HypnoterapiHusets hjemmeside må forstås som garantier for helbredelse, kurering eller adfærdsforandring som en direkte effekt af hypnosebehandling og hypnoterapi alene.

Sådan fungerer hypnose og hypnoterapi:

Via en hypnotisk induktion, hvor hypnoterapeuten taler til dig på en bestemt måde, støttes du i at bringe dig selv i en særligt afslappet fysisk og mental tilstand, hvor du er vågen, men opmærksom på en anden måde end i din normale vågne tilstand.

I denne indadvendte tilstand modtager du hypnotiske forslag (suggestioner), der sigter mod at give dig mulighed for at reagere anderledes adfærdsmæssigt og emotionelt på det problem, du har henvendt dig med, end du plejer, og dermed skabe grundlag for, at du kan få det bedre eller forandre din situation.

Det kræver en erfaren og dygtig terapeut at tilpasse sin kommunikation, så den passer til den enkelte klient, men i sidste ende er det din egen efterfølgende frivillige bevidste eller ubevidste brug af de forslag, der gives under hypnosen, som er virkningen.

Hos HypnoterapiHuset har vi mange års erfaring med at hjælpe klienter på denne måde.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.